ممکن اخبار ترانه رادیو نمایش سراسری

ممکن: اخبار ترانه رادیو نمایش سراسری برنامه سفرنامه اردیبهشت

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات فشار IOC به اتحادیه جهانی کشتی ، شیطنت داخلی‌ها در پرونده کریمی

روند پیگیری به پرونده علیرضا کریمی در کمیته حقوقی و اخلاق اتحادیه جهانی کشتی، به گونه‌ای است که گفته می‌شود پای شیطنت بعضی افراد داخلی و خارجی در میان است.&nbsp

فشار IOC به اتحادیه جهانی کشتی ، شیطنت داخلی‌ها در پرونده کریمی

شیطنت داخلی ها در پرونده کریمی/ فشار IOC به اتحادیه جهانی کشتی

عبارات مهم : ایران

روند پیگیری به پرونده علیرضا کریمی در کمیته حقوقی و اخلاق اتحادیه جهانی کشتی، به گونه ای است که گفته می شود پای شیطنت بعضی افراد داخلی و خارجی در میان هست.

به گزارش مهر، باخت تعمدی علیرضا کریمی در رقابتهای قهرمانی امیدهای دنیا در لهستان برابر حریف روس، جهت عدم رویارویی با حریفی از رژیم اشغالگر قدس، نخستین و آخرین مورد از این اتفاقات در عرصه کشتی نیست، ولی این اتفاق به نحوه عجیبی در محافل و مراجع رسمی بین المللی، منتشر و رسانه ای شد.

فشار IOC به اتحادیه جهانی کشتی ، شیطنت داخلی‌ها در پرونده کریمی

این عنوان تا جایی پیش رفت که اتحادیه جهانی کشتی با جدیت از کمیته های حقوقی و انضباطی خود خواستار پیگیری به این پرونده شد. البته نباید فراموش کرد اتحادیه جهانی هم حق هیچ نرمش و چشم پوشی نسبت به این پرونده را ندارد، چراکه کمیته بین المللی المپیک IOC نیز با اطلاع از این پرونده، فشار زیادی به اتحادیه جهانی وارد آورده تا ثابت کند، شعار جدایی سیاست از ورزش، واقعی، جدی و مورد نیاز الاجراست.

تشریح روند پیگیری به پرونده کریمی

کمیته حقوقی اتحادیه جهانی کشتی در گام نخست، عنوان پرونده را در نشستی خاص بررسی و سپس پرونده را با تمامی مستندات و شرح جهت اعمال نظر دقیق تر جهت اعضای خود ارسال می کند. بد نیست بدانید تنها عضوی که در این میان، حق اعمال نظر و دخالت و تصمیم ندارد، نماینده ایرانی کمیته حقوقی اتحادیه جهانی هست، چون طبق آئین نامه یک طرف این پرونده مربوط به کشور عزیزمان ایران است.در نتیجه نباید از امید چندانی به کرسی ایرانی کمیته حقوقی داشت.

روند پیگیری به پرونده علیرضا کریمی در کمیته حقوقی و اخلاق اتحادیه جهانی کشتی، به گونه‌ای است که گفته می‌شود پای شیطنت بعضی افراد داخلی و خارجی در میان است.&nbsp

بدین ترتیب بعد از چند روز، نظر تمامی اعضای کمیته حقوقی گردآوری می شود و جهت پیگیری به تخلف احتمالی در نشستی دیگر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. اینجاست که همه چیز طبق آئین نامه صورت می گیرد و کشتی کشور عزیزمان ایران باید منتظر محرومیت یا جریمه احتمالی و یا تبرئه باشد.

البته در این پروسه، حق دفاع و درخواست تجدید نظر به مدیر فدراسیون کشتی کشور عزیزمان ایران و حتی مربیان تیم امید و شخص کشتی گیر هم داده خواهد شد.

لالوویچ حق دخالت مستقیم ندارد

فشار IOC به اتحادیه جهانی کشتی ، شیطنت داخلی‌ها در پرونده کریمی

بسیاری از اهالی کشتی بر این باورند که رابطه نزدیک «نناد لالوویچ» مدیر اتحادیه جهانی با مدیر فدراسیون کشتی ممکن است به ختم به خیر شدن این پرونده منتهی شود، ولی باید این واقعیت را قبول کرد که لالوویچ حق هیچ اعمال نظر شخصی ندارد. چون مرجعی بالاتر، بنام کمیته بین المللی المپیک IOCبر روند اجرایی و قانونی اتحادیه جهانی نظارت دارد. مرجعی که به شدت با این قبیل اتفاقات مخالف است و در صورت اثبات تخلف از سوی ایران، از هیچ جریمه و محرومیت سنگینی دریغ نخواهد کرد.

وجود شیطنت های داخلی و خارجی

هیچکس به قدرت و نفوذ روسها در مدیریت کشتی دنیا شک ندارد و این عنوان انکار ناپذیر هست. طبیعتا باید در پیگیری به پرونده علیرضا کریمی، منتظر شیطنت رقبای روس خودمان هم باشیم. به خاص آنکه آزادکار رژیم اشغالگر قدس، اصلیت روسی دارد و حالا روسها به خوبی به مسئله کشتی کشور عزیزمان ایران در رویارویی با رژیم اشغالگر قدس واقف هستند. البته این رقیب دیرینه به تازگی حساب خاص ای جهت زیاد شدن این مسئله جهت کشور عزیزمان ایران باز کرده و با عوض کردن تابعیت کشتی گیران روس به تابعیت رژیم اشغالگر قدس، هر روز رقبای جدیدی را در اوزان متفاوت جهت رویارویی با کشتی گیران ایرانی به میدان می فرستد.

روند پیگیری به پرونده علیرضا کریمی در کمیته حقوقی و اخلاق اتحادیه جهانی کشتی، به گونه‌ای است که گفته می‌شود پای شیطنت بعضی افراد داخلی و خارجی در میان است.&nbsp

جای تاسف اینجاست که در این بین بعضی از داخل کشور عزیزمان ایران هم در شعله ور کردن آتش پرونده علیرضا کریمی نقش بسزایی داشته و دارند. افرادی که با هر نشانه شخصی و دیدگاهی تلاش کردند شرح این عنوان از آنچه هست، زیاد نمایان و رسانه ای شود و این پرونده به روی میز کمیته حقوقی اتحادیه جهانی برسد.

دیپلماسی؛ تنها راه نجات کشتی ایران

فشار IOC به اتحادیه جهانی کشتی ، شیطنت داخلی‌ها در پرونده کریمی

با توجه به رسیدن پرونده مذکور به اتحادیه جهانی کشتی و نظارت دقیق و جدی کمیته بین المللی المپیک بر آن، تنها راه نجات فدراسیون کشتی از خطرات احتمالی، دیپلماسی سازنده و فکورانه متولیان امر هست. بدهید ترتیب وزارت ورزش و فدراسیون کشتی باید با موضع گیری مناسب نسبت به این عنوان در کنار هم باشند و کشتی کشور عزیزمان ایران را از خطر بزرگی که فعلا تهدیدش می کند، دور کند.

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | ایرانی | علیرضا کریمی | اتحادیه جهانی کشتی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog