ممکن اخبار ترانه رادیو نمایش سراسری

ممکن: اخبار ترانه رادیو نمایش سراسری برنامه سفرنامه اردیبهشت

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی حفظ تمامیت ارضی سوریه از سوی سران ایران، ترکیه و روسیه مورد تاکید قرار گرفته است / لاوروف

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: حفظ تمامیت ارضی سوریه امری مهم و در بیانیه یکسان ازسوی روسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه مورد تاکید قرار گرفته است.&nbsp

حفظ تمامیت ارضی سوریه از سوی سران ایران، ترکیه و روسیه مورد تاکید قرار گرفته است / لاوروف

لاوروف: حفظ تمامیت ارضی سوریه از سوی سران ایران، ترکیه و روسیه مورد تاکید قرار گرفته است

عبارات مهم : ایران

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: حفظ تمامیت ارضی سوریه امری مهم و در بیانیه یکسان ازسوی روسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه مورد تاکید قرار گرفته هست.

وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در گفت وگو با خبرگزاری اینترفاکس، گفت: حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی سوریه را به عنوان امری کاملا مهم می دانیم. هیچکس تاکنون این اصل را زیر پرسش نبرده و امیدوارم در آینده نیز یکپارچگی این کشور دچار خدشه نشود.

حفظ تمامیت ارضی سوریه از سوی سران ایران، ترکیه و روسیه مورد تاکید قرار گرفته است / لاوروف

لاوروف خاطرنشان کرد: این اصل (تمامیت ارضی و یکپارچگی سوریه) در قطعنامه شورای امنیت و در بیانیه سران ایران، روسیه و ترکیه در نشست سه جانبه سوچی و نیز در نشست ها و اجلاس ها و همایش های سیاسی در باره سوریه تحت نظارت شرکت ملل و سایر شرکت های بین المللی و منطقه ای ازجمله اتحادیه عرب مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.

وی افزود: اینکه سوریه چه سرنوشتی خواهد داشت و باید کشور مستقل، واحد و یکپارچه باشد، مردم و طرف های سوری تعیین خواهند کرد.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: حفظ تمامیت ارضی سوریه امری مهم و در بیانیه یکسان ازسوی روسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه مورد تاکید قرار گرفته است.&nbsp

لاوروف گفت: قطعنامه های شورای امنیت و توافق های ما در چارچوب نشست های صلح آستانه درجهت شروع گفت وگوهای مستقیم بین دولت سوریه و تمام گروههای معارض این کشور نشانه گیری شده است هست. در قطعنامه 2254 شورای امنیت تاکید شده است که فقط سوری ها می توانند آینده کشور خود را تعیین کنند.

وزیر خارجه روسیه در ادامه سخنان خود گفت: در نشست سوچی، سران ایران، روسیه و ترکیه پیشنهاد برگزاری کنگره گفت و گوهای ملی سوریه را مطرح کردند که عنوان مهم آن اصلاح قانون اساسی این کشور و فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی است.

وی ادامه داد: ولی فقط ملت سوریه می تواند در مورد این پرسشها تصمیم گیری کند. برگزاری برگزاری کنگره گفت و گوهای ملی سوریه یکی از راههای پیشبرد این اهداف هست. امیدواریم این کنگره در مذاکرات سوری که قرار است تحت نظارت شرکت ملل در ژنو شروع شود، سهم داشته باشد.

حفظ تمامیت ارضی سوریه از سوی سران ایران، ترکیه و روسیه مورد تاکید قرار گرفته است / لاوروف

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه در مورد تاریخ برگزاری این کنگره گفت: در بیانیه روسای جمهوری روسیه، کشور عزیزمان ایران و ترکیه در نشست سوچی خاطرنشان شده است است که تاریخ برگزاری کنگره گفت و گوهای ملی سوریه با موافقت طرف ها تعیین می شود و در گزارش جداگانه ای این تاریخ اعلام خواهد شد.

واژه های کلیدی: ایران | ترکیه | روسیه | سوریه | برگزاری | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog