ممکن اخبار ترانه رادیو نمایش سراسری

ممکن: اخبار ترانه رادیو نمایش سراسری برنامه سفرنامه اردیبهشت

گت بلاگز اخبار اجتماعی وضعیت آب کشور عزیزمان ایران تا ۲۲ سال آینده چگونه خواهد بود؟

یک کارشناس پژوهشکده مردم شناسی راجع به اوضاع آب کشور تا ۲۲ سال آینده؛ نکات تامل انگیزی را تشریح کرد.

وضعیت آب کشور عزیزمان ایران تا ۲۲ سال آینده چگونه خواهد بود؟

وضعیت آب کشور عزیزمان ایران تا ۲۲ سال آینده چگونه خواهد بود؟

عبارات مهم : ایران

یک کارشناس پژوهشکده مردم شناسی راجع به اوضاع آب کشور تا ۲۲ سال آینده؛ نکات تامل انگیزی را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، ژیلا مشیری – کارشناس پژوهشکده مردم شناسی در نشست علمی مطالعات مردم شناختی میراث فرهنگی، به بررسی هایش در سال ۱۳۹۵ در زمینه تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر در مصرف آب شرب در منطقه ۵ پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و اظهار داشت: ۷ درصد آب موجود در کشور به شرب و ۹۲ درصد به کشاورزی تخصیص داده شده است پیدا می کند این در حالی است که فقط از ۳۰درصد آب کشاورزی استفاده می شود.

وضعیت آب کشور عزیزمان ایران تا ۲۲ سال آینده چگونه خواهد بود؟

وی با اشاره فاجعه کمبود آب در دنیا گفت: رشد جمعیت و توسعه فعالیت های صنعتی و کشاورزی منجر به کم کردن فزاینده منابع آبی در کشور شده است است.

مشیری افزود: در کشورهایی با درآمد اوج معمولا ۱۱ درصد آب، شرب و ۵۹ درصد صنعت و ۳۰ درصد کشاورزی استفاده می شود ولی در کشورهایی با درآمد پایین این رقم ۸ درصد شرب، ۱۰درصد صنعت و ۸۲درصد کشاورزی است این در حالی است که در کشور عزیزمان ایران ۹۲ درصد آب در بخش کشاورزی، یک درصد در بخش صنعت و ۷ درصد در بخش شرب استفاده می شود.

یک کارشناس پژوهشکده مردم شناسی راجع به اوضاع آب کشور تا ۲۲ سال آینده؛ نکات تامل انگیزی را تشریح کرد.

به گفته وی، بنابر آینده نگری ها در سال ۲۰۲۵ به میزان ۸ میلیارد نفر از جمعیت در مناطقی با کمبود مطلق آب زندگی خواهند کرد و در این سال دو سوم از جمعیت دنیا در کشورهای دارای تنش آبی خواهند بود.

مشیری گفت: بسیاری از مناطق دنیا از جمله کشور عزیزمان ایران تا سال ۲۰۴۰، حدود ۸۰درصد از منابع آبی خود را از دست می دهند مگر این که در سیاست های خود تجدیدنظر جدی داشته باشند.

وی افزود: یکی از موارد بسیار مهم در کم آبی و تنش آب پیش رو، تاثیرات اقتصادی و اجتماعی است بنابراین اوضاع فرهنگی و اجتماعی کشور در اوضاع آب بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وضعیت آب کشور عزیزمان ایران تا ۲۲ سال آینده چگونه خواهد بود؟

مشیری با اشاره به تحقیق های انجام شده است در زمینه آب و روش های متفاوت آبیاری کشاورزان گفت: متاسفانه یکی از راههای استفاده کشاورزان از منابع، چاههای عمیق و روش سنتی غرقابی است.

وی افزود: چاههای عمیق تا آخرهای دهه ۱۳۴۰ حدود ۳۰ حلقه بودند و در سال ۱۳۶۰ زیاد کردن چشمگیری داشته و در سال ۱۳۷۵ به ۴۴۰ حلقه می رسند که باعث بهره برداری بیش از حد از منابع زیرزمینی و متروکه شدن بسیاری از روستاها شده است است.

یک کارشناس پژوهشکده مردم شناسی راجع به اوضاع آب کشور تا ۲۲ سال آینده؛ نکات تامل انگیزی را تشریح کرد.

مشیری یکی از مهمترین پرسشها کشاورزی را توسعه کشاورزی از طریق گسترش سطح کشت آبی به جای زیاد کردن تولید در واحد سطح دانست و افزود: بازده پایین آبیاری در بخش کشاورزی به علت مشکلاتی از جمله نبود آگاهی، ضعف دانش فنی مناسب، شیوه های سنتی کشت و زرع و نبود شبکه های مناسب آبرسانی و نبود مدیریت مصرف آب منجر به اتلاف آب می شود.

این کارشناس پژوهشکده مردم شناسی با ابراز تاسف از اینکه بازده آب در بخش کشاورزی کمتر از ۳۰درصد هست، اصلاح الگوی مصرف تنها راه گذر از بحران کم آبی دانست.

وضعیت آب کشور عزیزمان ایران تا ۲۲ سال آینده چگونه خواهد بود؟

واژه های کلیدی: ایران | منابع | کشاورزی | استفاده | کشاورزی | سال آینده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog